یک روز جمعه تهران – سال ۱۳۵۴

استاندارد

یک روز جمعه تهران – سال ۱۳۵۴

سه راه شاه (سه راه جمهوری) – سال ۱۳۵۴
موسی به دین خود / عیسی به دین خود

تهران – خیابان تخت جمشید

پارک خرم (پارک ارم)

استاندارد
پارک خرم (پارک ارم) در پنج کیلومتری اتوبان تهران – کرج با وسعتی بالغ بر ۷۰ هکتار بزرگترین پارک ایران است. این مجموعه در اوایل دهه ۱۳۵۰ خورشیدی به وسیله رحیمعلی خرم تاسیس شد و پس از انقلاب ایران (۱۳۵۷) این پارک مصادره و به تملک بنیاد مستضعفان درآمد. رحیمعلی خرم، مالک پارک خرم با حکم صادق خلخالی در دوران طلایی امام در ۱۹ مرداد ۱۳۵۸ تیرباران شد.